• ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

e-Teavitus

e-Teavitus võimaldab saada operatiivset informatsiooni väärtpaberiomanike nimekirjas (aktsiaraamatus/ osanike nimekirjas/ võlakirjaomanike nimekirjas) toimunud muudatustest.

Muudatuse toimumise korral saadab EVK väärtpaberiregistris registreeritud ja teenuse tellinud ettevõtte e-posti aadressile toimunud tehingu kohta automaatse teavituse. Teavituse sisu kajastab toimunud tehinguid järgmiselt:
väärtpaber->kuupäev->kande liik->tehingu objektiks olev väärtpaberite arv->saldo pärast tehingut->isik.


Miks tellida e-Teavitus?

Näiteks teiste aktsionäride või osanike ostueesõiguse rakendamiseks väärtpaberite võõrandamisel. Äriregistris olemasolevate võõrandamislepingute alusel on omanike hetkeseisu ja muudatuste jälgimine võimalik, kuid keerukas ja ajalise nihkega. EVK-s registreeritud äriühingu puhul on e-Teavituse teenuse tellijal vastav muudatus koheselt kättesaadav.

Tasumine
Aastane e-Teavituse pakett maksab 22 € (lisandub käibemaks).