• ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Väärtpaberiomanike nimekirja väljavõte

Väärtpaberiomanike nimekirja (aktsiaraamatu, osanike nimekirja, võlakirjaomanike nimekirja) väljavõte on teenus, mis võimaldab väärtpaberite omanikel ja ettevõtte juhatuse liikmel vaadata ja esitamiseks välja trükkida väärtpaberiomanike nimekirju Teie poolt soovitud ajahetke seisuga.

e-Registri kaudu nõuetekohaselt edastatud päringud ning väljastatud väärtpaberiomanike nimekirja väljavõtted loetakse samaväärseks Eesti Väärtpaberikeskuse (edaspidi EVK) poolt väljastatud paberkandjal oleva väljavõttega.

Äriühingu esindajana näete:

  • nende ettevõtete, kelle esindajaks olete, aktsiaraamatuid ja muid väärtpaberiomanike nimekirju (osanike nimekiri, võlakirjaomanike nimekiri jms)
  • nende ettevõtete aktsiaraamatuid/osanike nimekirju, kus ettevõte, keda esindate, on aktsionäriks/osanikuks (päringu tegemise hetkel)
  • väärtpaberiomanike nimekiri sisaldab infot ka kehtivate piirangute (pandid, finantstagatised, muud blokeeringud) kohta .

Tasumine
Üks päring maksab 1,2 € (lisandub käibemaks), mis lisatakse ettevõtte arvele.
NB! Ettevõtte esindajale (juhatuse liige või volitatud e-Registri kasutaja) on ettevõtte enda poolt emiteeritud osade ja aktsiate kohta päring tasuta.