• ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Väärtpaberiomanike nimekirjas muudatuse teavitus

Teenus on suunatud aktsionäridele ja osanikele ning võimaldab neil saada operatiivset informatsiooni aktsiaraamatus/osanike nimekirjas toimunud muudatuste kohta.

  • Kui väärtpaberiomanike nimekirjas toimub omanike vahetus, saadab EVK Teie poolt määratud e-posti aadressile info toimunud tehingu (või tehingute) kohta. 
  • Teavituse sisu kajastab toimunud tehinguid: väärtpaber->kuupäev->tehingute arv->väärtpaberite arv.
  • Teavitust saab tellida alates päevast, mil esitate oma taotluse. Teavitust möödunud perioodide kohta tellida ei saa.
  • e-Teavitus saadetakse tellijale üks kord päevas.
  • Teenusega on aktsionäril/osanikul võimalus operatiivselt jälgida väärtpaberite liikumist, oluliseks osutub see just ostueesõigusega väärtpaberite võõrandamisel.

Tasumine

Teavitus on tasuta.
Kui Teil on vaja detailsemat infot toimunud tehingute kohta, siis tuleb teha e-Registris väärtpaberiomanike nimekirja päring, mille hinnaks on 1,2 € (lisandub käibemaks).