• ÄRIÜHINGULE
 • KONTOHALDURILE
 • FONDIHALDUS
 • Statistika
 • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Avalikud andmed

Avalikud andmed on teenus, mis võimaldab vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 7 lg 2 p 1-le kõigil isikutel tutvuda järgmiste andmetega:

 • üle 10 %-lise osalusega aktsionäride nimekirjad,
 • täielikud osaühingute osanike nimekirjad,
 • börsiettevõtete täielikud aktsionäride nimekirjad.

Andmekoosseis, millega tutvuda saab:

 • aktsionäri või osaniku nimi,
 • isiku- või registrikood,
 • aktsionäri või osaniku poolt omatavate väärtpaberite saldo (maht kapitali lõikes) 
 • osalus %.

Tasumine
Ühe päringu hind on 1,2 € (lisandub käibemaks). Teenuse eest saab tasuda internetipangas.