• ÄRIÜHINGULE
 • KONTOHALDURILE
 • FONDIHALDUS
 • Statistika
 • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Minu väärtpaberikonto

Minu väärtpaberikonto on teenus, mis annab Teile ülevaate kõikidest Teie isiklike väärtpaberikontode andmetest Eesti väärtpaberite keskregistris. Minu väärtpaberikontoga tutvumiseks tuleb sisse logida e-Registrisse.

Minu väärtpaberikonto kaudu leiate:

 • andmed kõikide väärtpaberikontode, sealhulgas erinevate kommertspankade vahendusel avatud kontode kohta
 • andmed aktsiate registreerimise kohta ettevõtte poolt Teie nimele avatud ajutistele väärtpaberikontodele
 • suletud ning mittetegutseva kommertspanga kaudu avatud väärtpaberikontode andmed, mille kohta informatsiooni saamine on tavaliselt raskendatud
Minu väärtpaberikonto võimaldab vaadata:
 • väärtpaberiportfelli hetkeväärtust viimaste hindade alusel
 • väärtpaberikontode andmeid (kontakt, pangarekvisiidid, saadetavad teatised jms)
 • väärtpaberikontode saldot soovitud kuupäeva seisuga
 • tehingute väljavõtteid soovitud perioodi kohta
 • Teie poolt ning Teie kasuks seatud pante

Minu pensionikonto
Võimaldab vaadata oma kogumispensioni II samba aruandeid.

Tasumine
Isiklike kontode vaatamine on tasuta.