• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Teenused

Hetkel pakub Eesti Väärtpaberikeskus Fondivalitsejatele kahte erinevat teenust:

  • Fondiosakute või aktsiate registripidamise teenus sh osakutega tehtud tehingute (märkimine, lunastamine) registreerimine Eesti väärtpaberite registris.

Osakute registrisse kandmiseks esitab fondivalitseja esindaja EVK-le eelkokkuleppe INVESTEERIMISFONDI OSAKUTE REGISTRI PIDAMISE ÜLEANDMISE KOHTA. Täidetud ning EVK esindaja kinnitusega vormi esitab fondivalitseja Finantsinspektsioonile fonditingimuste registreerimisel.

Peale fonditingimuste kinnitamist Finantsinspektsiooni poolt esitab fondivalitseja taotluse koos avaldusel märgitud lisadega osakute registrisse kandmiseks.

  • Fondiosakute väljalaskmise, tagasivõtmise ja vahetamise ning nende tehingutega seotud väljamaksete tehnilise protsessi korraldamine EVK vahendusel. Teenuse kasutamiseks peavad olema fondiosakud registreeritud Eesti väärtpaberite registris.

Fondiosakute väljalaskmise, tagasivõtmise ja vahetamise ning nende tehingutega seotud väljamaksete tehnilise protsessi korraldamiseks EVK vahendusel tuleb esitada lisaks eelmises punktis mainitud lepingule ka taotluse vorm koos taotluses nimetatud lisadega.

EVK poolt Fondivalitsejale pakutavate teenuste tasud on toodud EVK hinnakirjas.