• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

FAIS

Fondiagendi infosüsteem (FAIS) on Eesti Väärtpaberikeskuse (EVK) poolt fondivalitsejatele loodud infosüsteem, mis võimaldab fondivalitsejal korraldada fondiosakute väljalaskmise, tagasivõtmise ja vahetamise ning nende tehingutega seotud väljamaksete tehnilise protsessi EVK vahendusel.
FAIS-i abil saab fondivalitseja, ilma suurema infosüsteemi arendusse investeerimata, reaalajas jälgida fondiosakutega tehtud tehinguid.
FAIS võimaldab fondivalitsejal ja depoopangal saada igal ajahetkel osakutega seotud ning fondi investoreid puudutava olulise info.
FAIS-i kasutamiseks peavad olema fondiosakud registreeritud EVK-s.

FAIS-i kasutajateks on fondivalitseja, fondi depositoorium, EVK kontohaldurid.

Süsteem on veebipõhine ja selle kasutamine ei ole piiratud töömasina (arvuti, kust käivitatakse FAIS või saadetakse XML-sõnumeid) paikemisega EVK sise- või välisvõrgus. Süsteemi kaitseb tulemüür, millest pääsevad läbi ainult EVK poolt kooskõlastatud ja häälestatud IP-aadressid. Kasutatakse HTTPS-protokolli.
Süsteemi kasutamisel salvestab Oracle IAS oma access log-faili süsteemi poole pöördunud IP-aadressi ja kellaaja jm. Sealt on võimalik süsteemiväliste vahenditega jälgida toimunut.

Nõuded brauserile
Miinimum: HTML 4.01, JavaScript 1.5, Cipher Strength 128Bit.
Internet Explorer v6.0, Netscape v6.0.

Lisainfo
FAIS-ga on liitunud P3S fondid kohustuslikus korras ja muud investeerimisfondid vabatahtlikult.
Faisiga liitumiseks esitab Fondivalitseja taotluse  ja sõlmib Depositooriumiga ning Eesti Väärtpaberikeskusega kolmepoolse lepingu.

EVK kontaktisik - Katrin Kalberg
katrin.kalberg@nasdaq.com, tel+372 6408 839