• ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

e-Register eraisikule

e-Register on Eesti väärtpaberite keskregistri elektrooniline teenuste keskkond. e-Registri vahendusel on võimalik sooritada päringuid ja saada operatiivselt teavet registrisse kantud väärtpaberite ja väärtpaberikontode kohta kokkulepitud andmekoosseisude piires.

Elektroonilisse keskkonda pääsemiseks tuleb Teil ennast identifitseerida kas ID-kaardi, Mobiil ID või internetipankade kaudu.