• E-REGISTER
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Hinnakiri

Eesti Väärtpaberikeskuse hinnakiri on kooskõlastatud rahandusministri poolt.

Uus hinnakiri hakkab kehtima alates 01.07.2017.

Euroopa Arvelduste Hea Tava (European Code of Conduct on Clearing and Settlement) kohaselt on alates 2006. aasta 31. detsembrist Nasdaq Baltic Tallinna börsi veebilehel avalikustatud väärtpaberitega kauplemise ja börsi liikmelisuse hinnakirjad, väärtpaberitehingute arveldamise hinnakirjad ning hinnastamise näited ja selgitused.

Selle lehe paremast veerust leiate ka EVK hinnakirja vastavustabeli, mis põhineb Euroopa Komisjoni ühtsetel teenuse definitsioonidel. Tabeli eesmärk on hõlbustada Euroopa depositooriumide teenuste võrreldavust ning hinnakirjade ülesehituse arusaadavust.