• E-REGISTER
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Reeglid ja õigusaktid

Õigusaktid, reeglid ja muud dokumendid, mis reguleerivad otseselt Eesti väärtpaberite registri ja ASi Eesti Väärtpaberikeskus (EVK) tegevust

Eelduslikult alates 15. septembrist 2017 tegutseb AS Eesti Väärtpaberikeskus Nasdaq CSD SE Eesti filiaalina. Lähtuvalt sellest hakkavad kehtima uued reeglid alates 18. september 2017.

* Nasdaq CSD SE reeglite kogus võib toimuda muudatusi.


Väärtpaberite registri ja pensioniregistri pidamisega seonduvad õigusaktid


Muud dokumendid