• E-REGISTER
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Muud teenused

Lisaks  kohustuslikele korporatiivsetele sündmustele, millest äriühingul on kohustus registripidajat teavitada, võimaldab Eesti Väärtpaberikeskus oma klientidele ka mitmeid muid teenuseid, mille eesmärgiks on muuta äriühingule mõnede vajalike protseduuride läbiviimine lihtsamaks.

Üldkoosoleku läbiviimise teenus, millega seoses Äriseadustik näeb selleks ette kindlad protseduurid (koosoleku kokkukutsumine, registreerimisnimekirja koostamine, hääletamine), millede täitmine on eelduseks, et üldkoosolek oleks õigustatud otsuseid vastu võtma.
Korraldaja poolt kasutatav tehniline lahendus võimaldab aktsionäride/osanike registreerimisel ja hääletustulemuste väljaselgitamisel info väga operatiivset töötlemist, seda ka eriliigilistest aktsiatest tulenevate häälte puhul.

Lähemalt loe siit

Postitusteenuse abil on võimalik edastada koosolekukutseid, teateid, aastaraamatuid või muud informatsiooni. Teated saadetakse aktsionäridele/osanikele aktsiaraamatusse/osanike nimekirja kantud aadressil ning keeles, mis on märgitud väärtpaberikonto avamisel teadete saamise keeleks.

Lähemalt loe siit

Väärtpaberitest tulenevate väljamaksete tegemise usaldamine Eesti Väärtpaberikeskusele tagab korrektse tulumaksuarvestuse ja probleemideta väljamaksed.

Lähemalt loe siit

Julge olla mugav

on teenus väikese omanikeringiga äriühingutele üldkoosolekute läbiviimiseks, otsuseprojektide ja EVK taotluste hõlpsamaks vormistamiseks.

Lähemalt loe siit

 

ISIN-koodi väljastamine väärtpaberile

Väärtpaberite registreerimisel Eesti Väärtpaberite keskregistris, väljastab Eesti Väärtpaberikeskus kui keskregistri pidaja väärtpaberitele ISIN-koodi.

Lähemalt loe siit