• E-REGISTER
 • ÄRIÜHINGULE
 • FONDIHALDUS
 • Statistika
 • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Teenused kontohaldurile

Eesti Väärtpaberikeskus pakub kontohalduritele järgmisi teenuseid:

 • Väärtpaberikonto avamine (füüsilisele isikule, juriidilisele isikule, esindajakonto)
 • Väärtpaberite haldamine
 • Börsitehingute arveldamine
 • Börsiväliste tehingukorralduste tehinguteatiseks sobitamine
 • Börsiväliselt sõlmitud tehingute makseta arveldamine (FOP)
 • Börsiväliselt sõlmitud tehingute makse vastu arveldamine (OTC DVP)
 • Piiriüleste börsitehingute ja börsiväliselt sõlmitud tehingute arveldamine

Tehingute arveldamiseks vajalike ülekandekorralduste registripidajale edastamiseks kasutavad kontohaldurid registrisüsteemi kliendirakendust või rakendusprogrammi. Ülekandekorralduste edastamisel lähtuvad kontohaldurid andmetöötlusreeglitest ja selle lisadest. Registripidaja realiseerib väärtpaberitehingud juhul kui kõik selleks vajalikud eeltingimused on kontohaldurite poolt täidetud.

Alates 2011. aastast toimub väärtpaberitehingute arveldus töötlustsüklites, mis käivitatakse igal täis-ja pooltunnil alates 9:00 kuni 18:00. Igas töötlustsüklis võetakse korraga arveldusse nii börsitehingud, börsivälised makse vastu tehingud kui ka makseta väärtpaberiülekanded.

Arveldus toimub BIS (Bank of International Settlements) mudeli 1 kohaselt – nii raha- kui väärtpaberiarveldus toimuvad brutoarvelduse põhimõttel ehk tehing tehingu kaupa. Rahaarveldus toimub integreeritud mudeli (integrated model) alusel keskpanga rahas (autonomous central bank money) - väärtpaberitehingute arveldamiseks vajalikud rahalised vahendid kannavad arveldusliikmed EVK maksemooduli kontole TARGET2-s ning EVK tagastab arveldusliikme konto jäägile vastavad vahendid tööpäeva lõpus.