• E-REGISTER
 • ÄRIÜHINGULE
 • FONDIHALDUS
 • Statistika
 • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

EVK lingid teiste depositooriumitega

EVK pakub kontohalduritele erinevatel turgudel hetkeseisuga järgmisi teenuseid:

 • börsitehingute arveldamine
 • börsiväliste makse vastu (OTC DVP) tehingute arveldamine
 • makseta väärtpaberitehingute (FOP) teostamine EVK-st välisdepositooriumisse või vastupidi
 • väärtpaberite haldus / hoidmine EVK-s

Juhul, kui lingi kaudu teise registrisse üle kantud väärtpaberiga on otsustatud läbi viia mõni korporatiivne sündmus, koordineerib selle toimumist vastava väärtpaberi "kodudepositoorium".

Kannete tegemiseks vajalike korralduste andmist ja saamist ning ajakava reguleerivad järgmised EVK dokumendid:

 • Hinnakiri
 • Andmetöötlusreeglid
 • Market Practices Guide for Securities Settlement