• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Kontohaldurile

Kontohaldur on pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid.

Loe  lähemalt