• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

Väärtpaberiturgude teemal kirjutatud üliõpilastööde konkurss 2015

Nasdaq Balti börside eestvedamisel stardib järjekorras juba 9. üliõpilastööde konkurss, mille raames selgitatakse välja parim Balti väärtpaberiturgude teemal kirjutatud bakalaureuse- või magistritöö.

Üliõpilastööde konkursi eesmärk on suurendada huvi Balti kapitaliturgude uurimise vastu, julgustada üliõpilasi uurima ja analüüsima regionaalse turu dünaamikat ja arengut, väärtpaberituru tähtsust kohaliku majanduse arengus ja ettevõtete rahastamisel.
 

Parimaid töid premeeritakse rahalise auhinnaga:
 
I koht - 1000 eurot
II koht - 500 eurot
III koht - 250 eurot
 
Töid hindab akadeemikutest ja börsispetsialistidest koosnev žürii. Parimad tööd kuulutatakse välja ja autoreid premeeritakse Nasdaq Balti börsiettevõtete tunnustusõhtul Baltic Market Awards 2016. aasta alguses.
Lähenemisnurga osas on konkurss piirangutest vaba, mis tähendab, et töös võib olla uuritud väärtpaberiturge ja nende toimimist mis tahes valdkonna spetsiifikast lähtudes (ajalugu, psühholoogia, juura, matemaatika, informaatika, investorharidus, turuarendus, meedia jm).
 
Konkursil osalemise tingimused:
 
• töö peab vastama nii sisult kui vormilt traditsioonilistele bakalaureuse– või magistritöö nõuetele
• töö peab olema kirjutatud Eesti või Balti väärtpaberituru teemal
• töö peab olema kaitstud 2014. või 2015. aastal
• töö peab olema kas eesti- või ingliskeelne
• töö peab esitama hiljemalt 30. oktoobril 2015 aadressile rahakompass@nasdaq.com

Lisainfot leiab Nasdaq Baltic veebilehelt siit.