• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

Eesti Väärtpaberikeskuse uus hinnakiri kehtib 1. juulist 2015

Rahandusministeerium kinnitas Eesti Väärtpaberikeskuse uue hinnakirja suuremate muudatusteta. Hinnakiri kehtib alates 1. juulist 2015.

Võrreldes 30. juunini 2015 kehtinud hinnakirjaga vähendati ühe päringu hinda, lisati kaks teenust ja muudeti postitusteenuse hinda.

Täpsed muudatused on järgmised:
1) väärtpaberikonto väljavõte registripidajalt: tasu 10 € (varem 15 €)
2) lisanduvad kontohalduri vahenduseta osutatavad kogumispensioni teenused:
X-tee päringute kasutamine kuni 100 päringut kuus: 30 € + KM/kuu
Iga päring, mis ületab 100 päringut kuus: 0,3 € + KM/päring
3) tühistatakse statistikapäringute kasutamise aastamaks (varem 95 €)
4) positamine välismaale: tasu 2 € (varem 1,6 €)
 
Uue hinnakirjaga saab tutvuda siin.