• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

Kuidas deklareerida EVP-de eest omandatud väärtpaberite (näiteks Eesti Gaasi aktsiad) võõrandamisest saadud tulu?

Juhul, kui olete 2016. aastal teinud tehinguid EVP-de eest soetatud väärtpaberitega, on teil tulude deklareerimisel vaja näidata väärtpaberite soetamismaksumust.

EVP-de eest omandatud väärtpaberite soetamismaksumuse saab arvutada lihtsa korrutustehtega:
 
Väärpaberite arv x tasakaaluhind (EVP-des) x EVP kurss
 
Väärtpaberite tasakaaluhinna ja EVP kursi leiab siit tabelist.

 
Näide:
 
Kui isik oli omandanud 10 Eesti Gaasi aktsiat, mille ta ülevõtmise käigus võõrandas, siis aktsiate soetamismaksumuse leidmisel on tehe järgmine:
 
10 (aktsiate arv) x 8 506 (tasakaaluhind) x 0,301 (EVP kurss) = 25 603,06 krooni.
 

Hinna kuvamiseks eurodes tuleb see jagada kursiga, mis on 1 EUR = 15,6466 EEK

Eesti Panga info EEK/EUR kursi  kohta on leitav siit.