• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

Väärtpaberiturge uurivate üliõpilastööde konkurss 2013

Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Estonian Business Schooli ja NASDAQ OMX Tallinna börsi koostöös korraldatavale üliõpilastööde konkursile oodatakse bakalaureuse- ja magistritöid, mis on kirjutatud Balti börside või laiemalt väärtpaberiturgude teemal. 

Lähenemisnurga osas on konkurss piirangutest vaba, mis tähendab, et töös võib olla uuritud väärtpaberiturge ja nende toimimist mis tahes valdkonna spetsiifikast lähtudes (ajalugu, psühholoogia, juura, matemaatika, informaatika, investorharidus, turuarendus, meedia jm).
 
Töid hindab TÜ, TTÜ ja EBSi õppejõududest ning börsispetsialistidest koosnev žürii. Parimaks hinnatud töö autorit premeeritakse 1000 euroga, mis antakse võitjale üle Balti parimate investorsuhetega börsiettevõtete auhinnagalal Baltic Market Awards 2014. aasta alguses.
 
Konkursil osalemise tingimused ja lisainfo
 
• Töö palume saata aadressile rahakompass@nasdaqomx.com hiljemalt 1. detsembril 2013.
• Tööle lisada andmed autori kohta: nimi, e-posti aadress, telefon, ülikooli nimi, juhendaja (ja oponendi) nimi ja e-posti aadress.
• Töö peab vastama nii sisult kui vormilt traditsioonilistele bakalaureuse- või magistritöö nõuetele.
• Töö peab olema kaitstud positiivsele hindele kas 2012. või 2013. aastal.
• Töö võib olla eesti- või ingliskeelne.
• Sarnased üliõpilastööde konkursid toimuvad paralleelselt ka NASDAQ OMX Riia ning Vilniuse börsil, mistõttu töö võib olla esitatud ainult ühele Balti börsile.
 
Konkursi võitjaga võetakse ühendust ning tulemused avaldatakse NASDAQ OMX Tallinna börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com
 
Lisainfo e-posti aadressilt rahakompass@nasdaqomx.com, soovitusi teemavalikuks leiab aadressilt www.rahakompass.com/konkurss
 
 
Üliõpilastööde konkurss on osa NASDAQ OMX investorharidusprogrammist.