• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

Alates 6. oktoobrist 2014 rakendub kõigil NASDAQ OMX Skandinaavia ja Balti börsidel T+2 arveldustsükkel.

NASDAQ OMX kontserni kuuluvad Kopenhaageni, Helsingi ja Stockholmi börsid teatasid juba varem oma plaanist võtta kasutusele standardne arveldustsükkel T+2 alates 6. oktoobrist 2014. Praegune arveldustsükli standard on kolm päeva.

 

T+2 arveldustsükkel võetakse kasutusele ka NASDAQ OMX Balti börsidel ning vastavatel First North turgudel. NASDAQ OMX Islandi nõupidamised liikmetega arveldustsüklile T+2 üleminekuks 6. oktoobril veel käivad.

Lühendatud arveldustsükli kasutuselevõtt on kooskõlas ELi uue depositooriumide määrusega (CSDR). CSDR arveldamise nõuded kehtestavad, et tehingud, mida teostatakse reguleeritud turul või MTF-il (multilateral trading facility) kaubeldavate väärtpaberitega, peavad olema arveldatud mitte hiljem kui teisel tööpäeval peale tehingu toimumist.

Täpsema info saamiseks külastage NASDAQ OMX veebilehte - Q&A - Implementation of T+2.  Q&A annab vastused kõige sagedamini esinevatele küsimustele seoses NASDAQ OMX Nordicu ja NASDAQ OMX Balti börside ning NASDAQ OMX Derivatives Markets’i üleminekuga T+2 arveldustsüklile.

Q&A on mõeldud kasutamiseks NASDAQ OMX Nordicu ja NASDAQ OMX Balti börside ning NASDAQ OMX Derivatives Markets’i liikmetele. Q&A dokumenti uuendatakse jooksvalt uue info lisandudes.

Eesti Väärtpaberikeskus

+372 640 8870