• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

1. juulil 2015 jõustunud Äriseadustiku muudatused

Äriseadustiku muudatustega soovitakse anda osaühingu vormis tegutsevatele ettevõtjatele senisest suuremad võimalused kujundada oma tegevust, osanikevahelisi suhteid ning investorite vahelisi suhteid.

Muudatustest tulenevalt on võimalik väljastada osaühingu eri liiki osasid, suurendada osakapitali tingimuslikult ning väljastada selle jaoks ka vahetusvõlakirju. Suurendatakse ka osaühingu juhatuse ja nõukogu võimalusi kapitali kaasamiseks.

Vastuvõetud seadus ja menetluskäik on nähtav Riigikogu veebilehel siit.
 
Osaühingu eri liiki osasid registreerides väärtpaberite keskregistris saavad osad erineva väärtpaberi registrikoodi (ISIN koodi) ning ettevõtte poolt taotlusel märgitud eristava nime. 
Osaniku ja osaga seotud eriõigused kehtestatakse põhikirjaga, EVK märgib väärtpaberite info juurde tavapäraselt pantimist ja ostueesõigust puudutava info.
 
Osade registreerimiseks vajalikud taotluse vormid ja lisainfo on leitav siit.