• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

Nasdaq Tallinna ja Eesti Väärtpaberikeskuse väärtused

  • Koostöö

Mõistame, et keegi meist ei tööta üksi. Oleme abivalmis ja väärtustame nii organisatsiooni sisest meeskonnatööd kui koostööd riigi, turuosaliste ja kõigi teiste partneritega.

  • Avatus

Oleme avatud uutele võimalustele ja ideedele. Oleme turu arengu mootoriks, viies parimad ideed alati ellu. Meid aitab lai silmaring ja mõtteärksus. Õpime ise ja aitame teistel õppida meie kogemustest.

  • Usaldusväärsus

Oleme oma töös vastutustundlikud ja targad. Oleme ausad iseenda ja teiste suhtes, me ei anna katteta lubadusi. Mida oleme saavutanud, seda hoiame hästi.

  • Professionaalsus

Meil on võimed, kogemused ja tahe oma tööd hästi teha. Oleme oma ala professionaalid. Meie töö kvaliteet on kõrge. Meie otsused on targad ja läbimõeldud. Julgeme tunnistada oma vigu.

  • Pühendumine

Väärtpaberituru südamena mõjutame inimeste, organisatsioonide ja riigi käekäiku. Tunnetame oma vastutust kõikides otsustes ja tegudes. Oma tööd teeme südame ja naudinguga.