• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

AS Eesti Väärtpaberikeskus

AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK) on rahvusvahelisse NASDAQ OMX gruppi kuuluv väärtpaberituru infrastruktuuri ettevõte, mille omanik on Tallinna Börs. AS Eesti Väärtpaberikeskus on väärtpaberite keskregistri pidaja.

EVK põhilised ülesanded on väärtpaberite, sh kohustuslike pensionifondide osakute hoidmine elektroonsel kujul, väärtpaberite arveldused, väärtpaberi omanike muutuste, laenu, pandi ja muude Eesti väärtpaberite keskregistrisse kantud väärtpaberitega tehtud tehingute registreerimine.