• ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

e-Register

e-Register on Eesti väärtpaberite keskregistri elektrooniline teenuste keskkond nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. e-Registri vahendusel on võimalik sooritada päringuid ja saada operatiivselt teavet registrisse kantud väärtpaberite ja väärtpaberikontode kohta kokkulepitud andmekoosseisude piires.

Elektroonilisse keskkonda pääsemiseks tuleb Teil ennast identifitseerida kas ID-kaardi, Mobiil ID või internetipankade kaudu.

ID-kaardi kasutamise tehnilised juhised leiate ID.ee leheküljelt (www.id.ee)
Mobiil ID kasutamise tehnilised juhised leiate: http://www.id.ee/mobiil

NB! Päringute tegemise õigus laieneb automaatselt kõigile ettevõtte juhatuse liikmetele, kes on kantud äriregistri B-kaardile. Ettevõtte juhatuse liikmel ei ole vaja esitada EVK-le eraldi taotlust e-Registri kasutamiseks.

Juhatuse liikme õigusi päringute tegemiseks kontrollitakse äriregistrist automaatselt enne iga päringu sooritamist. Nii on välistatud andmete väljastamine juhatusest lahkunud isikutele.
Taotlus uue kasutaja loomiseks tuleb täita juhul, kui ettevõte soovib e-Registri kasutamise õigusi laiendada isikutele, kes ei ole juhatuse liikmed.