• E-REGISTER
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Eesti Väärtpaberikeskuse teenuste vastavus standarditele

ANNA liikmelisus

Eesti Väärtpaberikeskus on ANNA (Association of National Numbering Agencies) liige. ANNA ühendab rahvusvahelisi finantsinstrumentide identifitseerimisnumbreid (ISIN ehk International Securities Identification Number) väljastavaid asutusi üle kogu maailma. ANNA kui katusorganisatsioon määratleb standardid, mis on mõeldud liikmesasutustele järgimiseks ning mille eesmärk on muuta finantsmaailm efektiivsemaks, turvalisemaks ja stabiilsemaks nii investorite kui ka neid teenindavate finantsasutuste jaoks.

Eesti väärtpaberite keskregister on implementeerinud ISO 6166 ISIN koodide standardija ISO 10962 finantsinstrumentide klassifikatsiooni standardi.

ANNA kohta saab põhjalikumalt lugeda organisatsiooni veebilehelt: anna-web.org/

 

Vastavus standarditele

Eesti Väärtpaberikeskus on seadnud eesmärgiks lähtuda korporatiivsete sündmuste ja üldkoosolekute läbiviimisel Euroopa turgudele, depositooriumitele ja emitentidele mõeldud korporatiivsete sündmuste ja üldkoosolekute standarditest.

Korporatiivsete sündmuste turustandardid hõlmavad kõiki korporatiivsete sündmuste kategooriaid, samuti ka tehingute haldamist:

Distributsioonid

- distributsioon

   - raha distributsioon (nt dividendide maksmine, intresside maksmine);

   - väärtpaberite distributsioon (nt fondiemissioon);

- distributsioon valikuvõimalustega (nt dividendide maksmine kas rahas või väärtpaberites).

Reorganiseerimised

- kohustuslik reorganiseerimine valikuvõimalustega (nt konverteerimine);

- kohustuslik reorganiseerimine (nt lunastamine, aktsiate nimiväärtuse muutmine aktsiakapitali muutmata);

- vabatahtlikud reorganiseerimised (nt ülevõtmispakkumine).

Tehingute haldamine

- turunõue (distributsioon);

- transformatsioon (reorganiseerimine);

- ostja kaitse (vabatahtlikud korporatiivsed sündmused).

 
Üldkoosoleku turustandard (The Market Standards for General Meetings – MSGM) eesmärk on ühtlustada ja lihtsustada üldkoosolekuga seotud tööprotsesse.
Standard reguleerib, et kommunikatsioon algab ettevõttest, info edastatakse depositooriumile, kus väärtpaberid on registreeritud, ning depositoorium edastab info kontohalduritele, kes siis omakorda edastavad selle lõppinvestorile, ning infoedastus peab toimima ka vastupidises suunas. Standardit tuleb hinnata ja vaadata Euroopa Parlamendi ja Nõukogu aktsionäride õiguste direktiivi (Shareholders Rights Directive) taustal. (JWGGM 2010: 6)

Standardite täistekste saate lugeda klikkides allolevatel linkidel:

Korporatiivsed sündmused

Üldkoosolekud

Lisainfot leiate Euroopa Keskpanga veebilehelt.