• E-REGISTER
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Eurole üleminek

01.07.2010 jõustunud Äriseadustiku muudatused võimaldavad nii asutatavatel kui varem asutatud osaühingutel ja aktsiaseltsidel alates 01.07.2010 registreerida oma aktsia- või osakapital eurodes. Aktsia või osakapitali eurodesse ümberregistreerimisele ei ole kehtestatud lõpptähtaega, küll aga kehtib piirang, mille kohaselt alates 1. jaanuarist 2012 kantakse äriühingu põhikirja ja/või aktsia-/osakapitali muudatus äriregistrisse vaid juhul, kui äriühingu kapital on arvestatud ümber eurodesse.

Oluline on teada, et automaatselt ettevõtete aktsia ja osakapitali eurodesse ei konverteerita. Iga ettevõte peab selleks ise soovi avaldama ning registreerima äriühingu aktsia- või osakapitali muudatused äriregistris.

EVKs tuleb registreerida muudatused kõigil aktsiaseltsidel ja neil osaühingutel, kes on väärtpaberiregistris registreeritud. Selleks tuleb vastu võtta ümberregistreerimiseks vajalikud otsused ja vormistada dokumendid.

Aktsia- ja osakapitali konverteerimisel tuleb järgida minimaalse osa-/aktsiakapitali nõuet ning nimiväärtuse minimaalse kordaja nõuet, säilitades aktsionäride või osanike osaluse proportsioonid ettevõttes. Aktsiaseltside puhul lisandus alates 1.07.2010 võimalus võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia, mille puhul aktsiakapitali eurodesse konverteerimine on kõige lihtsam.      

Abistamaks äriühinguid muudatuste juures, pakub Eesti Väärtpaberikeskus oma lehel vastavaid abimaterjale ja kalkulaatoreid nii osaühingutele kui aktsiaseltsidele.

Kapitali muutmise protsess koosneb erinevatest etappidest: emitendi otsus, EVK menetlus, äriregistri menetlus ja EVK lõplik kanne. Kuigi EVK menetlus võtab korrektsete dokumentide puhul 2-5 päeva, võib kapitali muutmise protsess kujuneda erinevates etappides üsna ajamahukaks ja seetõttu soovitame sellega alustada aegsasti.

Väärtpabereid puudutavat nõu saab küsida EVK infonumbrilt 640 8840. EVK pakub registris olevatele ettevõtetele tasuta konsultatsiooni nii telefoni kui meili teel, aga ka meie kontoris Tartu mnt 2.