e-Register

e-Register on Eesti väärtpaberite keskregistri elektrooniline teenuste keskkond nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Keskkonda pääsemiseks tuleb end autoriseerida kas ID-kaardiga, Mobiil ID-ga või internetipankade kaudu.

Teenused eraisikule

Teenused ettevõttele

 

e-Register

Äriühingule

Kõigil Eesti aktsiaseltsidel, kaasa arvatud asutamisel olevatel aktsiaseltsidel, on kohustus registreerida oma aktsiad Eesti Väärtpaberikeskuse peetavas Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi väärtpaberiregister). Osade registreerimine väärtpaberiregistris on osaühingule vabatahtlik.

Loe lähemalt

Äriühingule

Kontohaldurile

Kontohaldur on pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid.

Loe  lähemalt

 

Kontohaldurile

Fondivalitsejale

Kogumispensionide seaduses sätestatud korras peavad kogumispensioni fondide osakud olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, mille haldajaks on Eesti Väärtpaberikeskus (EVK).

Muude investeerimisfondide osakute registreerimine Eesti väärtpaberite registris on vabatahtlik. Enamuse Eestis registreeritud investeerimisfondide osakud on väärtpaberite keskregistris registreeritud.

Loe lähemalt

Fondivalitsejale

Logi sisse e-Registrisse

e-Register on Eesti väärtpaberite keskregistri elektrooniline teenuste keskkond nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Keskkonda pääsemiseks tuleb end autoriseerida kas ID-kaardiga, Mobiil ID-ga või internetipankade kaudu. 

 

Vali internetipank:

Fookuses

OÜ Finora Capital võlakirjade kauplemisele võtmine Nasdaq Balti mitmepoolses kauplemissüsteemis First North

Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 27. aprillil 2015. a rahuldada OÜ Finora Capital taotluse koos selle juurde kuuluvate dokumentidega ning võtta tema poolt emiteeritud võlakirjad kauplemisele NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. OÜ Finora Capital võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks on 4. mai 2015. a.

Börsiteade on leitav siit.

Väärtpaberiturgude teemal kirjutatud üliõpilastööde konkurss 2015

Nasdaq Balti börside eestvedamisel stardib järjekorras juba 9. üliõpilastööde konkurss, mille raames selgitatakse välja parim Balti väärtpaberiturgude teemal kirjutatud bakalaureuse- või magistritöö.

Üliõpilastööde konkursi eesmärk on suurendada huvi Balti kapitaliturgude uurimise vastu, julgustada üliõpilasi uurima ja analüüsima regionaalse turu dünaamikat ja arengut, väärtpaberituru tähtsust kohaliku majanduse arengus ja ettevõtete rahastamisel.
 
Loe edasi...
Alates 6. oktoobrist 2014 rakendub kõigil NASDAQ OMX Skandinaavia ja Balti börsidel T+2 arveldustsükkel.

NASDAQ OMX kontserni kuuluvad Kopenhaageni, Helsingi ja Stockholmi börsid teatasid juba varem oma plaanist võtta kasutusele standardne arveldustsükkel T+2 alates 6. oktoobrist 2014. Praegune arveldustsükli standard on kolm päeva.

Loe edasi...