e-Register

e-Register on Eesti väärtpaberite keskregistri elektrooniline teenuste keskkond nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Keskkonda pääsemiseks tuleb end autoriseerida kas ID-kaardiga, Mobiil ID-ga või internetipankade kaudu.

Teenused eraisikule

Teenused ettevõttele

 

e-Register

Äriühingule

Kõigil Eesti aktsiaseltsidel, kaasa arvatud asutamisel olevatel aktsiaseltsidel, on kohustus registreerida oma aktsiad Eesti Väärtpaberikeskuse peetavas Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi väärtpaberiregister). Osade registreerimine väärtpaberiregistris on osaühingule vabatahtlik.

Loe lähemalt

Äriühingule

Kontohaldurile

Kontohaldur on pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid.

Loe  lähemalt

 

Kontohaldurile

Fondivalitsejale

Kogumispensionide seaduses sätestatud korras peavad kogumispensioni fondide osakud olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, mille haldajaks on Eesti Väärtpaberikeskus (EVK).

Muude investeerimisfondide osakute registreerimine Eesti väärtpaberite registris on vabatahtlik. Enamuse Eestis registreeritud investeerimisfondide osakud on väärtpaberite keskregistris registreeritud.

Loe lähemalt

Fondivalitsejale

Logi sisse e-Registrisse

e-Register on Eesti väärtpaberite keskregistri elektrooniline teenuste keskkond nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Keskkonda pääsemiseks tuleb end autoriseerida kas ID-kaardiga, Mobiil ID-ga või internetipankade kaudu. 

 

Vali internetipank:

Fookuses

Alates 6. oktoobrist 2014 rakendub kõigil NASDAQ OMX Skandinaavia ja Balti börsidel T+2 arveldustsükkel.

NASDAQ OMX kontserni kuuluvad Kopenhaageni, Helsingi ja Stockholmi börsid teatasid juba varem oma plaanist võtta kasutusele standardne arveldustsükkel T+2 alates 6. oktoobrist 2014. Praegune arveldustsükli standard on kolm päeva.

Loe edasi...
Kas omandada osaühingu osa notariaalse tehinguga või läbi EVK?
Ergo Blumfeldt kirjutab advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets õigusblogis sellest, kuidas erineb osade võõrandamine läbi EVK notariaalsest osade võõrandamisest.
 

 

Väärtpaberiturge uurivate üliõpilastööde konkurss 2013

Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Estonian Business Schooli ja NASDAQ OMX Tallinna börsi koostöös korraldatavale üliõpilastööde konkursile oodatakse bakalaureuse- ja magistritöid, mis on kirjutatud Balti börside või laiemalt väärtpaberiturgude teemal. 

Loe edasi...