e-Register

e-Register on Eesti väärtpaberite keskregistri elektrooniline teenuste keskkond nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Keskkonda pääsemiseks tuleb end autoriseerida kas ID-kaardiga, Mobiil ID-ga või internetipankade kaudu.

Teenused eraisikule

Teenused ettevõttele

 

e-Register

Äriühingule

Kõigil Eesti aktsiaseltsidel, kaasa arvatud asutamisel olevatel aktsiaseltsidel, on kohustus registreerida oma aktsiad Eesti Väärtpaberikeskuse peetavas Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi väärtpaberiregister). Osade registreerimine väärtpaberiregistris on osaühingule vabatahtlik.

Loe lähemalt

Äriühingule

Kontohaldurile

Kontohaldur on pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid.

Loe  lähemalt

 

Kontohaldurile

Fondivalitsejale

Kogumispensionide seaduses sätestatud korras peavad kogumispensioni fondide osakud olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, mille haldajaks on Eesti Väärtpaberikeskus (EVK).

Muude investeerimisfondide osakute registreerimine Eesti väärtpaberite registris on vabatahtlik. Enamuse Eestis registreeritud investeerimisfondide osakud on väärtpaberite keskregistris registreeritud.

Loe lähemalt

Fondivalitsejale

Logi sisse e-Registrisse

e-Register on Eesti väärtpaberite keskregistri elektrooniline teenuste keskkond nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Keskkonda pääsemiseks tuleb end autoriseerida kas ID-kaardiga, Mobiil ID-ga või internetipankade kaudu. 

 

Vali internetipank:

Fookuses

AS LHV Group kuulutas välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul

LHV pakub avalikult kuni 10 000 LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 29.10.2025“ nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,5% aastas ja lunastustähtajaga 29.10.2025, teatas ettevõte.

Loe edasi...
1. juulil 2015 jõustuvad Äriseadustiku muudatused

Äriseadustiku muudatustega soovitakse anda osaühingu vormis tegutsevatele ettevõtjatele senisest suuremad võimalused kujundada oma tegevust, osanikevahelisi suhteid ning investorite vahelisi suhteid.

Loe edasi...
Eesti Väärtpaberikeskuse uus hinnakiri hakkab kehtima 1. juulist 2015

Rahandusministeerium kinnitas Eesti Väärtpaberikeskuse uue hinnakirja suuremate muudatusteta. Hinnakiri hakkab kehtima 1. juulil 2015.

Loe edasi...