e-Register

e-Register on Eesti väärtpaberite keskregistri elektrooniline teenuste keskkond nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Keskkonda pääsemiseks tuleb end autoriseerida kas ID-kaardiga, Mobiil ID-ga või internetipankade kaudu.

Teenused eraisikule

Teenused ettevõttele

 

e-Register

Äriühingule

Kõigil Eesti aktsiaseltsidel, kaasa arvatud asutamisel olevatel aktsiaseltsidel, on kohustus registreerida oma aktsiad Eesti Väärtpaberikeskuse peetavas Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi väärtpaberiregister). Osade registreerimine väärtpaberiregistris on osaühingule vabatahtlik.

Loe lähemalt

Äriühingule

Kontohaldurile

Kontohaldur on pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid.

Loe  lähemalt

 

Kontohaldurile

Fondivalitsejale

Kogumispensionide seaduses sätestatud korras peavad kogumispensioni fondide osakud olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, mille haldajaks on Eesti Väärtpaberikeskus (EVK).

Muude investeerimisfondide osakute registreerimine Eesti väärtpaberite registris on vabatahtlik. Enamuse Eestis registreeritud investeerimisfondide osakud on väärtpaberite keskregistris registreeritud.

Loe lähemalt

Fondivalitsejale

Logi sisse e-Registrisse

e-Register on Eesti väärtpaberite keskregistri elektrooniline teenuste keskkond nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Keskkonda pääsemiseks tuleb end autoriseerida kas ID-kaardiga, Mobiil ID-ga või internetipankade kaudu. 

 

 

Vali internetipank:

Fookuses

Eesti Väärtpaberikeskus on 15. septembril ja 18. septembril 2017 suletud

18. septembril ühineb Eesti Väärtpaberikeskus üle-Euroopalise arveldusplatvormiga TARGET2-Securities (T2S), mille eesmärk on lihtsustada piiriüleste väärtpaberitehingute tegemist euroalal. 

 
T2S arveldusplatvormile üleminekuga seoses on Eesti Väärtpaberikeskus 15. septembril ja 18. septembril 2017 suletud. Neil tööpäevadel ei menetle Eesti Väärtpaberikeskus emitentide avaldusi, arvelda börsitehinguid (OTC tehingud 18.09 arvelduvad) ega väärtpaberitest tulenevaid rahalisi väljamakseid. 
Loe edasi...
Alates 6.07.2017 kehtib uus väärtpaberite registri pidamise seadus

Muutus Eesti väärtpaberite keskregistri seadus, uus seadus kehtib alates 6.07.2017.

Muudatustega muudeti ka seaduse nime, milleks nüüd on väärtpaberite registri pidamise seadus.

Loe edasi...
Kuidas deklareerida EVP-de eest omandatud väärtpaberite (näiteks Eesti Gaasi aktsiad) võõrandamisest saadud tulu?

Juhul, kui olete 2016. aastal teinud tehinguid EVP-de eest soetatud väärtpaberitega, on teil tulude deklareerimisel vaja näidata väärtpaberite soetamismaksumust.

EVP-de eest omandatud väärtpaberite soetamismaksumuse saab arvutada lihtsa korrutustehtega:
 
Väärpaberite arv x tasakaaluhind (EVP-des) x EVP kurss
 
Väärtpaberite tasakaaluhinna ja EVP kursi leiab siit tabelist.
Loe edasi...